No Flash
Accions del document

Adjudicacions

File EXP 2015/SER-8
Anunci d’adjudicació de la contractació mitjançant procediment negociat amb publicitat del servei de cafeteria restaurant i de vending del Parc Científic.
File EXP 2016/SER-03
Anunci d’adjudicació per la contractació del Servei d’assistència tècnica per al desenvolupament de les tasques de direcció integrada de projecte i serveis generals.
File EXP 2016/SER-01
Anunci d’adjudicació per la contractació del Servei de neteja general de les instal•lacions del Parc Científic
File EXP 2016/SER-02
Anunci d’adjudicació per la contractació del servei de manteniment dels espais comuns dels edificis H1, H2 i H3, CeDiCo, TIC/CPD, Incuba, viver 23A, Edifici Arboretum i MAGICAL
File EXP 2015/OBR-05
Anunci d’adjudicació de l’obra d’Urbanització de l’entorn del Parc Científic: espai d’entrada i accessos als edificis, inclosa dins del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), anualitat 2012, número d’actuació 2012/964.
File EXP 2015/OBR-04
Anunci d’adjudicació de l’obra de les Instal·lacions de Seguretat del Parc Científic inclosa dins del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC), anualitat 2012, número d’actuació 2012/962
File EXP 2015/SER-07
Anunci d’adjudicació del contracte del servei d’assessorament financer del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
File EXP 2015/SER-03
Servei d’assistència tècnica per al desenvolupament dels serveis generals i de la direcció integrada del projecte del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida del 15 de febrer de 2015 a 14 de febrer de 2016.
File EXP 2015/SER-02
Anunci d’adjudicació per la contractació del servei de manteniment dels espais comuns dels edificis H1, H2 i H3, CeDiCo, TIC/CPD, Incuba, viver 23A, Edifici Arboretum i MAGICAL, del 15 de febrer 2.015 a 14 de febrer de 2016.
File EXP 2015/SER-01
Anunci d’adjudicació per la contractació del Servei de neteja general de les instal·lacions del Parc Científic corresponents als edificis del Parc Científic del 15 de febrer de 2.015 a 14 de febrer de 2.016
File EXP 2013/SER-07
Anunci d’adjudicació per la contractació del Serveis d’assistència tècnica per al desenvolupament de les tasques de Direcció Integrada de Projecte respecte a totes les actuacions previstes dins el Pla Director, dels Serveis Generals del Parc per als seus usuaris i Gestió del Manteniment de totes les instal·lacions i construccions pròpies del Parc entre l’1 de gener de 2014 i el 31 de desembre de 2014.
File EXP 2013/SER-06
Anunci d’adjudicació per la contractació del Servei de manteniment de les instal·lacions del Parc Científic corresponents als edificis H1, H2 i H3, CEDICO, TIC/CPD, INCUBA I MÀGICAL i VIVER 23A de Baixa Tensió, climatització, calefacció, contra incendis, aigua, clavegueram i components de les instal·lacions entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014
File EXP 2013/SER-05
Anunci d’adjudicació per la contractació del Servei de neteja general de les instal·lacions del Parc Científic corresponents als edificis del Parc Científic des de 1 de gener de 2014 a 31 de desembre de 2014
File EXP 2013/SER-04
Anunci d’adjudicació per la contractació del servei d’assistència tècnica per al desenvolupament de les tasques de direcció integrada de projecte respecte a totes les actuacions previstes dins el pla director, dels serveis generals del parc per als seus usuaris i gestió del manteniment de totes les instal·lacions i construccions pròpies del parc durant el segon semestre del 2013.
File EXP 2013/SER-02
Anunci d’adjudicació per la contractació del servei de manteniment normatiu i preventiu dels equips dels edificis H1, H2 i H3, CeDiCo, TIC/CPD, INCUBA, MAGICAL i viver 23a des de 1 de maig de 2013 a 31 de desembre de 2013.
File EXP 2013/SER-01
Anunci d’adjudicació per la contractació del servei de neteja dels espais comuns dels edificis H1, H2 i H3, CeDiCo, TIC/CPD, INCUBA I MAGICAL, del 1 d’abril de 2.013 a 31 de desembre de 2.013
File EXP 2012/OBR-09
Anunci d’adjudicació per la contractació de l’obra corresponent a LES INSTAL•LACIONS INTERIORS D’UNA PLANTA PILOT DE TECNOLOGIA ALIMENTARIA A LA PLANTA BAIXA DE H3 del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
File EXP 2012/OBR-10
Anunci d’adjudicació per la contractació de l’obra corresponent a diferents partides pendents d’execució per adequació interior i de les seves instal•lacions de la planta pilot de tecnologia alimentaria a la planta baixa de H3 del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. FASE II
File EXP 2012/OBR-08
Anunci d’adjudicació per la contractació de l’obra corresponent a SALA BLANCA ALIMENTÀRIA AMB TRACTAMENT D’AIRE ESPECÍFIC DE TIPUS G-4 PRIMARI I H14 LOCAL AMB PRESSIÓ DIFERENCIAL POSITIVA PER UNA PLANTA PILOT DE TECNOLOGIA ALIMENTARIA A LA PLANTA BAIXA DE H3 del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
File EXP 2012/OBR-07
Anunci d’adjudicació per la contractació de l’obra corresponent a diferents partides pendents d’execució per adequació interior de la planta pilot de tecnologia alimentaria a la planta baixa de H3 del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Accions del document
No Flash


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal